Ann Uijtdebroeks werkt als IT-consultant in de zorgsector

Benieuwd naar het leven van een IT-consultant achter de schermen bij ZNA?

Ann geeft als applicatiebeerder dagelijks ondersteuning aan de artsen en verpleegkundigen van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen.

Ann Uijtdebroeks vond in januari via Elmos als IT-consultant haar weg naar een functie als applicatiebeheerder bij Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). Een nieuwe klant voor Elmos, één in een sector waar de digitalisering zich sterk manifesteert. Ziekenhuis Netwerk Antwerpen is de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. De groep bestaat uit 3 algemene ziekenhuizen, zeven dagcentra, zes gespecialiseerde ziekenhuizen, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een woonzorgcentrum verspreid over tien sites. 

Ondersteuning aan gebruikers van het elektronisch patiëntendossier

In 2020 ging de implementatie van een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) bij ZNA van start. Tot dan werden administratieve en medische gegevens van patiënten geregistreerd en bewaard in tientallen verschillende softwaretoepassingen. Die worden vervangen door één softwarepakket. En dat is waar Ann als applicatiebeheerder ten tonele komt. Ann zorgt voor het operationeel onderhoud van het elektronisch patiëntendossier en geeft dagelijkse ondersteuning aan de gebruikers van de toepassingen. “Ik bevind me tussen de ontwikkelaars en de gebruikers van de applicatie zoals artsen en verpleegkundigen. Als de gebruikers vragen hebben of problemen ondervinden, bied ik ondersteuning en zoek naar een oplossing.”

Is dit je eerste job als IT-consultant in de zorgsector?

“Dat klopt, voordien deed ik via Elmos een opdracht als applicatiebeheerder bij KBC. Ik heb 30 jaar ervaring in soortgelijke functies maar ik heb nog nooit met klinische applicaties uit de zorgsector gewerkt. Het grote verschil is dat er binnen het ziekenhuis met veel verschillende IT-tools gewerkt wordt. Het is niet evident om ze allemaal tot in detail te  kennen. Zelfs de zeer ervaren collega’s binnen ZNA kennen niet alle applicaties. Dan is het key om de juiste collega aan te spreken wanneer ik de oplossing niet meteen vind. We werken heel goed samen.”

“Bovendien spreekt de zorgsector me enorm aan. Je bent echt met mensen bezig en ik heb veel contact met artsen en verpleegkundigen. Ik vind het fijn dat ik een toegevoegde waarde kan leveren aan de zorg, zeker in deze coronatijden.”

Heeft de coronacrisis invloed op je opstart bij ZNA?

“Momenteel werk ik voltijds van thuis. Begin januari volgde ik drie weken lang opleidingen op de site. Elke dag werd er een applicatie toegelicht door een andere collega. Hierdoor heb ik ondanks het thuiswerken toch al kunnen kennismaken met verschillende collega’s.”

“Mijn collega’s zijn bezig met de implementatie van het nieuw EPD-systeem. Daardoor kunnen ze niet meer fulltime binnenkomende incidenten opvolgen. Ik neem die taak van hen over en verlicht zo hun werk, zodat zij zich volledig kunnen focussen op de implementatie van het EPD-systeem.”

Wat vind je fijn aan je job als IT-consultant?

“Ik heb als IT-consultant ervaring met verschillende tools en applicaties, maar ik ben niet gespecialiseerd in één specifieke tool. Dat vind ik juist het mooie eraan: ervaring opdoen in verschillende pakketten binnen verschillende domeinen. In de zorgsector is er een enorme variëteit aan applicaties. Het is dus heel leerrijk. Bovendien help ik graag mensen. Een perfecte match dus.”

Welke skills zijn belangrijk in je job?

“De rol van applicatiebeheerder is een functionele rol en in mindere mate een technische. Mijn rol ligt tussen IT en de mens. De focus ligt vooral op luistervaardigheden, een analytisch denkvermogen, verbanden kunnen leggen en oorzaken proberen vinden. Omwille van die vaardigheden ben ik 30 jaar geleden afgestudeerd als handelsingenieur. Diezelfde skills komen nu terug in mijn functie als applicatiebeheerder. Na 30 jaar ervaring heb ik gaandeweg ook sterke technische IT-skills ontwikkeld.”