Domeinexpert/Business analyst DCC

Locatie

Brussel

Functieomschrijving

Doel van de functie

Je analyseert en vertaalt de “Business Requirements” (de behoeften) in functioneel design rekening houdend met het kader (de bestaande architectuur, de technische mogelijkheden en beperkingen, …).

Je implementeert en onderhoudt specifieke applicaties, zorgt voor end user support binnen je expertise domein.

Je valideert schattingen die gemaakt worden voor initiatie van de projecten (PID voorbereidingen).

Je garandeert een kwaliteitsvol systeem dat beantwoordt aan de end to end behoeften.


Belangrijkste verantwoordelijkheden

1. Bijdragen bij PID fase

Voor de design en de realisatie-fasen van projecten, wordt aan deze functie gevraagd om de IT- interconnecties, interrelaties en impact te analyseren van de voorgestelde projecten die betrekking hebben tot haar domein. Teneinde te verzekeren dat de projectplannen met kennis van zaken kunnen opgesteld worden door de project managers.

2. Advies

Zorgt dat de Business Requirements begrepen worden, vanuit functioneel en technisch standpunt, ze kritisch evalueren en controleren Teneinde alternatieven voor betere oplossingen te kunnen voorstellen en het management toe te laten de beslissingen te nemen.

3. Applicaties

De functie waakt en analyseert de functionering (functionaliteit, performantie, veiligheid, …) van applicaties aan de hand van de vereisten Teneinde potentiële functionele aanpassingen en/of verbeteringen aan de systemen te identificeren.

Voorbeeld van activiteiten ‐ Organiseert reviews met klanten ‐ Realisatie van functionele analyses

4. Aanpassingen en verbeteringen

De functie identificeert noden van gebruikers en ontvangt aanvragen betreffende applicaties of functionaliteiten, vertaalt ze in functionele design voor de ontwikkeling van nieuwe of de aanpassing van bestaande applicaties/ functionaliteiten, Hij zorgt voor de nodige afstemming met de verschillende stakeholders. Teneinde ervoor te zorgen dat men beschikt over efficiënte applicaties die beantwoorden aan de business noden.

5. Implementatie

De functie neemt deel aan IT projecten (of helpt project plan en stappen te identificeren en te becijferen, werkzaamheden in te schatten) door applicaties aan te passen, voor te bereiden en te testen. Teneinde een operationele applicatie ter beschikking te stellen aan de aanvrager of project manager.

Voorbeeld van activiteiten: ‐ Samenstelling van de functionele en technische vereisten van de systemen van lastenboeken voor externe partijen (Request For Information, Request For Proposal). ‐ Deelnemen aan het definiëren, becijferen en controleren van de scope van het project. ‐ Transitieplan opstellen.

6. Projectopvolging

De functies bewaakt de vooropgestelde planning, voert zelf uit en, indien nodig, zorgt voor de kwaliteitscontrole van werkzaamheden van collega’s binnen zijn vakdomein. Teneinde bij te dragen aan het succes van het project met een eindverantwoordelijkheid voor de oplossing in zijn vakdomein.

7. Testen

De functie identificeert de test criteria die relevant zijn, bedenkt testen en deelt ze mee aan de aanvrager, Test Coördinator, Delivery master of project manager. Teneinde na te gaan of de ontwikkelde toepassing tegemoetkomt aan de aanvankelijk geformuleerde behoeften en aan de kwaliteitseisen en of ze kan worden geïmplementeerd.

8. User support

Zorgt voor de nodige gebruikersondersteuning (dmv trainingen, documentatie,…), registreert gebruikersvragen rond het dagdagelijkse verbruik van de applicaties Teneinde bij te dragen tot een correct gebruik van de applicaties door de gebruikers.

Vereisten

Taal

• Moedertaal NL of FR

• Goede kennis van de andere landstaal (must)

• Goede kennis van EN

Must have

• Niveau Master informatica of gelijkwaardig door ervaring in een gelijkaardige functie + 10 jaar ervaring

• Communicatie skills (klantgericht, management, …)

• Coaching skills (projectteam…,)

• Ervaring met een model georiënteerde aanpak (UML, Data modellering, procesmodellering).


Nice to have

• Ervaring met PRINCE2

• Ervaring met SCRUM / Agile principes

• Ervaring met Jira

• Ervaring met Enterprise Architect

• Ervaring in verzekeringssector

• Ervaring met digitalisering van input en output stromen

o Ervaring met Alfresco

o Ervaring met Isis Papyrus

o Ervaring met Cypress

o Ervaring met Captiva

Contact informatie

An of Joris
015/285180

* De vacatures zijn opgemaakt in de taal van de klant.