Testanalist/FA

Locatie

LEUVEN

Bedrijfsinformatie

We zoeken een kandidaat om voornamelijk het testgebeuren in ons team tot een hoger niveau te tillen en hier een trekkersrol wil in opnemen. Aangezien dit geen fulltime job zal zijn, verwachten we ook dat de kandidaat ondersteuning zal bieden aan het team als functioneel analist.

De kandidaat zal terecht komen in een volledig Agile omgeving waar er ongeveer 50% nieuwbouw als 50% maintenance gebeurt op bestaande systemen.

Functieomschrijving

• Als lid van het scrumteam meewerken aan de scrumceremonies, ondersteuning van collega's, het opstellen van userstories, maken van realistische inschattingen, geven van demo’s....

• Het verzorgen van derdelijns-ondersteuning in een beurtrol opdat de tweedelijns-helpdesk of andere collega’s een oplossing zouden aangereikt krijgen voor problematieken in het toegewezen domein.

• Kan systematisch werken tegen deadlines.

• Heeft een gestructureerde en geordende aanpak.

• Kan overweg met verandering en wisselende prioriteiten.

Vereisten

Test Analist (80%)

• De kandidaat moet testplan en testscenario's opstellen obv de analyse en opgegeven acceptatiecriteria.

• De kandidaat moet functionele en niet-functionele testen uitvoeren adhv het opgestelde plan en scenario's.

• Ondersteunende rol bij gebruikersacceptatietesten (UAT).

• Lead nemen rond beheer van gebruik en opzet van de testtool en de rapportering.

• Actief opvolgen van voortgang en kwaliteit van de testen binnen het team.

• Testautomatisatie: functionele scenario’s opstellen, schrijven en uitvoeren van geautomatiseerde scenario’s en onderhouden van de testscripts binnen het team.

• Uitvoeren van risico analyses op userstories, features en trendanalyse en mitigatievoorstellen doen naar het team

• Community werking ondersteunen door mee te werken aan de Community Of Practice van Testing en mede invulling te geven aan het verbeteren van de processen en het implementeren van best practices.

• Bijdrage leveren door kennisoverdracht om het testen continu verder te professionaliseren.

• Bovenop dat de kandidaat TMap of ISTQB gecertificeerd moet zijn, is de persoon in staat deze certificaten in de praktijk te brengen en kan andere medewerkers hierin coachen.


Functioneel analist (20%)

• Uitwerken van functionele analyses die maximaal beantwoorden aan de functionele en niet-functionele verwachtingen en de acceptatiecriteria

• Heeft kennis van analysemethoden (vb Volere)

• Heeft kennis van modelleertechnieken. UML en functionele datamodellering zijn een must.

• Heeft kennis van modelleertoepassingen. Bij voorkeur Visio en Enterprise Architect.

• Heeft basiskennis van MS-SQL (kan eenvoudige T-SQL queries schrijven) en Messaging infrastructuur (bij voorkeur IBM MQ)

• Kennis rond Domain Driven Design, Event Driven Design en CQRS+ES is een plus.

Contact informatie

Koen of An
015/285180

* De vacatures zijn opgemaakt in de taal van de klant.