Hoe maakt BPMN jouw IT-project beter?

In dit artikel bespreken we hoe BPMN de communicatie binnen projecten vereenvoudigt, inefficiënties vermindert en zorgt voor een heldere projectuitvoering.

Expertise
Analyse
8 minuten read
Bjorn Vanden Broeck
28.03.2024
Blog

Stel je voor: een wereld waarin projecten soepel verlopen, zonder misverstanden of miscommunicatie. In de software development wereld is dat een uitdagende droom.

Communicatie is vaak complex, vooral wanneer teams met verschillende achtergronden en specialisaties samenwerken. Daar speelt BPMN (Business Process Model and Notation) een sleutelrol. Deze standaard is de brug tussen bedrijfsprocessen en technische uitvoering, essentieel voor elke tech-professional.

In dit artikel bespreken we hoe BPMN de communicatie binnen projecten vereenvoudigt, inefficiënties vermindert en zorgt voor een heldere projectuitvoering. BPMN is een game-changer in de manier waarop we projecten begrijpen en uitvoeren.

Lees verder en laat je inspireren door de mogelijkheden die BPMN biedt in de tech-wereld.

BPMN 101

BPMN staat voor 'Business Process Model and Notation'. In eenvoudige woorden, het is een manier om bedrijfsprocessen te tekenen en uit te leggen. Denk aan een landkaart, maar dan voor bedrijfsprocessen. Op deze kaart teken je hoe verschillende taken, beslissingen en stappen in een project samenhangen. BPMN gebruikt specifieke symbolen en figuren, zodat iedereen, van IT-professionals tot managers, dezelfde 'taal' spreekt en begrijpt.

Maar waarom werkt BPMN zo goed? Het geheim zit hem in de helderheid en uniformiteit. Stel je voor dat je een ingewikkeld project moet uitleggen. Met woorden kan dat lastig en verwarrend zijn. BPMN zet deze complexe informatie om in een duidelijke, visuele vorm. Dit maakt het makkelijker om het grote geheel te zien, samen te werken en snel te handelen. Vooral in de IT, waar projecten vaak complex zijn, biedt BPMN een heldere structuur. Zo kan iedereen, ongeacht hun achtergrond, gemakkelijk zien wat er moet gebeuren, wie verantwoordelijk is voor wat, en hoe alles samenkomt. Dat maakt BPMN een krachtig gegeven in de toolkit van elke tech-professional.

BPMN handleiding

Het creëren van een effectief BPMN-diagram hoeft geen hoofdbreker te zijn. Volg deze stapsgewijze handleiding om je eigen BPMN-diagram te maken, helder en effectief.

Stap 1: Bepaal het doel van je diagram

Begin met het definiëren van het doel van je BPMN-diagram. Wat wil je ermee bereiken? Gaat het om het visualiseren van een nieuw proces of het verbeteren van een bestaand proces?

Stap 2: Identificeer de belangrijkste processen en taken

Breek je project of proces op in hoofdtaken en processen. Denk na over de volgorde waarin deze taken moeten worden uitgevoerd.

Stap 3: Gebruik de juiste symbolen

Maak gebruik van standaard BPMN-symbolen om verschillende elementen van je proces weer te geven:

 • Cirkels voor 'Start' en 'Einde'.
 • Afgeronde rechthoeken voor taken of activiteiten.
 • Ruiten voor besluitvormingspunten (gateways).
 • Pijlen voor de stroom of volgorde van processen.

Stap 4: Organiseer taken in een logische volgorde

Plaats je taken in de volgorde waarin ze moeten worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat de stroom logisch en eenvoudig te volgen is.

Stap 5: Voeg besluitvormingspunten en vertakkingen toe

Bepaal waar beslissingen moeten worden genomen in het proces en gebruik gateways om te laten zien hoe deze beslissingen de stroom beïnvloeden.

Stap 6: Review en verfijn je diagram

Kijk je diagram na en controleer of het logisch en duidelijk is. Vraag feedback van teamleden of stakeholders die betrokken zijn bij het proces.

BPMN in actie

Laten we de theorie in de praktijk brengen met een eenvoudige maar effectieve oefening. We gaan een BPMN-diagram maken voor een hypothetisch proces: het uitrollen van een nieuwe softwareversie.

BPMN-schema: Releasen van software

Stap 1: Definieer het start- en eindpunt

 • Start: Het besluit om een nieuwe softwareversie uit te rollen.
 • Eind: Succesvolle uitrol van de softwareversie.

Stap 2: Identificeer de hoofdtaken

 • Voorbereiden van de release.
 • Code review en testen.
 • Klantcommunicatie voorbereiden.
 • De softwareversie uitrollen.
 • Feedback verzamelen en verwerken.

Stap 3: Voeg BPMN-symbolen toe

 • Gebruik cirkels om het start- en eindpunt te markeren.
 • Gebruik rechthoeken voor elke taak.
 • Voeg ruiten toe als er een beslissing nodig is, bijvoorbeeld na de code review (doorgaan met uitrol of aanpassingen nodig).

Stap 4: Organiseer de volgorde van taken

 • Plaats de taken in een logische volgorde van uitvoering, van voorbereiding tot feedback.

Stap 5: Besluitvormingspunten

 • Voeg een gateway toe na 'Code review en testen' om te beslissen of de software klaar is voor uitrol of dat er meer tests nodig zijn.

Stap 6: Verbind de elementen en review

 • Verbind alle taken met pijlen om de stroom van het proces aan te geven.
 • Review het diagram: is het logisch en volgt het een helder pad van start tot eind?

Door deze stappen te volgen, heb je een basis BPMN-diagram gecreëerd voor het uitrollen van een nieuwe softwareversie. Dit proces helpt je te visualiseren hoe taken samenhangen en welke beslissingen cruciaal zijn voor het succes van het project. Het geeft ook inzicht in mogelijke knelpunten of risico's. Zo wordt het eenvoudiger om projecten efficiënt en effectief te beheren.

BPMN en andere modelleringsmethoden

Laten we BPMN eens naast andere populaire modelleringsmethoden leggen, zoals UML (Unified Modeling Language) en traditionele stroomdiagrammen. Het is tijd voor een klein vergelijkend 'spel'! Kies bij elke vraag welk model je zou gebruiken:

1. Je moet een gedetailleerd technisch ontwerp van een softwaresysteem schetsen.

Kies je A) UML, B) BPMN, of C) Stroomdiagram?

Juist, UML is hier de beste keuze vanwege de focus op technische details.

2. Je wilt een overzichtelijke weergave van de workflow in een bedrijfsproces.

Ga je voor A) UML, B) BPMN, of C) Stroomdiagram?

BPMN wint hier! Het biedt een duidelijk, gestandaardiseerd overzicht van bedrijfsprocessen.

3. Je zoekt een eenvoudige manier om een lineair proces te tonen.

Wat kies je? A) UML, B) BPMN, of C) Stroomdiagram?

Hier zou een stroomdiagram volstaan, vooral voor eenvoudige, lineaire processen.

BPMN onderscheidt zich door zijn gebruiksvriendelijkheid en de focus op het overbruggen van de kloof tussen bedrijfs- en technische processen. UML is meer geschikt voor gedetailleerde technische modellering, terwijl stroomdiagrammen handig zijn voor meer lineaire, eenvoudige procesvisualisaties.

Wanneer je een modelleringstool kiest, bedenk dan eerst het doel van je project. Heb je een duidelijke visualisatie van bedrijfsprocessen nodig die voor iedereen begrijpelijk is? Kies dan voor BPMN. Zoek je naar een manier om complexe software-architecturen te modelleren? Dan is UML jouw go-to. Voor basisprocesmapping zijn stroomdiagrammen vaak voldoende.

Onthoud: het juiste gereedschap maakt het werk niet alleen makkelijker, maar ook efficiënter en effectiever!

BPMN voor gevorderden

Nu we de basis van BPMN beheersen, is het tijd om dieper in te duiken in de geavanceerde technieken die deze methodologie biedt. Deze technieken zijn essentieel voor het beheren van complexere projecten waar meer gedetailleerde processen en interacties tussen verschillende systemen en teams nodig zijn.

Subprocessen voor complexiteit beheersen

Een cruciale geavanceerde functie in BPMN is het gebruik van subprocessen. Dit zijn processen binnen een hoofdproces, die helpen om complexiteit te beheren en de overzichtelijkheid te bewaren. Denk bijvoorbeeld aan een IT-project waarin verschillende teams parallel werken aan verschillende modules. Subprocessen kunnen deze aparte workflows duidelijk in kaart brengen.

Gebeurtenisgestuurde gateways voor dynamische flow

Een andere geavanceerde functie is de 'Event-Based Gateway'. Dit element laat zien hoe beslissingen binnen een proces worden genomen op basis van bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden. In een softwareontwikkelingsproject kan dit bijvoorbeeld gebruikt worden om verschillende paden in de projectflow te definiëren, afhankelijk van de feedback van gebruikerstests.

Gebruik van Lanes en Pools voor rolgebaseerd overzicht

'Lanes' en ‘Pools’ binnen een BPMN-diagram verdelen het proces in verschillende banen, meestal gebaseerd op de rol of het team. Dit zorgt voor een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden en helpt bij het in kaart brengen van de interacties tussen verschillende afdelingen of groepen binnen een project.

Interactieve visualisatie van geavanceerde BPMN-concepten

Om deze geavanceerde concepten beter te begrijpen, kunnen we interactieve diagrammen of animaties gebruiken. Stel je een geanimeerd BPMN-diagram voor waarin je stap voor stap door een complex proces wordt geleid, met nadruk op subprocessen, event-based gateways, en lanes. Deze visuele tools bieden niet alleen een dieper inzicht in de structuur van complexe projecten, maar stellen je ook in staat om de dynamiek en afhankelijkheden binnen deze projecten effectief te managen.

Het beheersen van deze geavanceerde BPMN-technieken stelt professionals in staat om zelfs de meest complexe IT- en technologieprojecten efficiënt en effectief te leiden. Met deze kennis in je arsenaal, ben je beter uitgerust om de uitdagingen van moderne projectmanagement aan te gaan.

Valkuilen van BPMN

BPMN is een krachtig hulpmiddel, maar net als elke andere methode, kan het verkeerd gebruikt worden. Laten we enkele veelvoorkomende valkuilen bij het implementeren van BPMN bespreken en hoe je deze kunt vermijden.

Valkuil 1: Overcomplexiteit

Een klassieke fout is het te complex maken van BPMN-diagrammen. Dit gebeurt vaak wanneer men probeert elk klein detail van een proces vast te leggen. Het resultaat is een onoverzichtelijk en verwarrend diagram. Hoe te vermijden? Houd je diagrammen simpel en focus op de hoofdprocessen. Gebruik subprocessen om complexe delen uit te lichten zonder het hoofddiagram te overladen.

Valkuil 2: Gebrek aan standaardisatie

Een andere valkuil is het inconsistent gebruik van symbolen en notaties. Dit leidt tot verwarring onder teamleden die het diagram proberen te interpreteren. Hoe te vermijden? Zorg ervoor dat iedereen in je team bekend is met de BPMN-standaarden en deze consequent toepast.

Valkuil 3: Onderschatten van training en kennis

Het onderschatten van de benodigde training en kennis om BPMN effectief te gebruiken, kan leiden tot onjuiste of inefficiënte diagrammen. Hoe te vermijden? Investeer in training en zorg ervoor dat teamleden voldoende tijd krijgen om BPMN grondig te leren en te oefenen.

Valkuil 4: Vergeten van de dynamiek van processen

BPMN-diagrammen zijn geen statische entiteiten. Ze moeten de dynamische aard van bedrijfsprocessen weerspiegelen. Het niet updaten van diagrammen wanneer processen veranderen, is een veelgemaakte fout. Hoe te vermijden? Zorg ervoor dat BPMN-diagrammen regelmatig worden bijgewerkt en weerspiegel de actuele bedrijfsprocessen.

Heb je vragen of uitdagingen rond BPMN?

Heb je in jouw werk met BPMN te maken gehad en ben je bepaalde uitdagingen of vragen tegengekomen? Deel je ervaringen met ons! Dit helpt niet alleen jou, maar ook anderen die met dezelfde problemen kunnen worstelen. Samen kunnen we leren en groeien in het effectief toepassen van BPMN in onze projecten.