Software Testing: De onzichtbare held achter je favoriete apps

Software Testing onthult de onzichtbare held achter je favoriete apps. Van historische blunders tot toekomstige AI-gedreven oplossingen, ontdek in dit artikel waarom testen zo belangrijk is in onze digitale wereld.

Expertise
Software Testing
8 minuten read
Bjorn Vanden Broeck
02.11.2023
Blog

Je kent het gevoel wel: je installeert net een nieuwe app, je wilt hem gebruiken en plotseling.. Crash! Het gevoel van teleurstelling is onvermijdelijk. Gelukkig kunnen deze fouten worden opgespoord en gecorrigeerd voordat ze jou bereiken.

Dat proces heet Software Testing. Duik met ons mee in de wereld van Software Testing en ontdek hoe het jouw digitale frustraties wegneemt.

Error vs. Werkende Applicatie

Historische context en evolutie van Software Testing

Software Testing is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een project. Door elk scenario in het project op voorhand te testen, weet je zeker dat alles naar behoren werkt en het de verwachte resultaten oplevert. Maar hoe is dit zo belangrijk geworden? Was dit altijd een essentieel onderdeel van de ontwikkeling?

In 1948 schreef computerwetenschapper Tom Kilburn de eerste software aan de Universiteit van Manchester in Engeland. Deze software voerde wiskundige berekeningen uit met machinecode-instructies. In 1950 introduceerde men de Turing-test, die de intelligentie van machines controleert. In 1957 werd debugging beschouwd als een software testmethode. Een jaar later werd het eerste team specifiek voor testen gevormd door Gerald M. Weinberg.

Foto: Tom Kilburn

De jaren 70 brachten nieuwe technieken en methoden. In 1970 beschreef Winston Royce het watervalmodel in een paper. In 1971 stelde Richard Lipton het concept van mutatie voor. De jaren 80 en 90 stonden in het teken van de introductie van nieuwe tools en technologieën, zoals Selenium in 2004 en SoapUI in 2005.

Tegenwoordig zijn er verschillende soorten tests voor software die verschillende aspecten van de software in verschillende scenario's controleren. Kunstmatige intelligentie wordt nu ook gebruikt om software te testen op basis van het gedrag van de eindgebruikers.

Het is duidelijk dat Software Testing een lange weg heeft afgelegd, van zijn bescheiden begin tot de geavanceerde technieken en tools van vandaag.

Incidenten door Softwarefouten

Softwarefouten kunnen verwoestende gevolgen hebben, zowel financieel als praktisch. Een blik op de geschiedenis laat zien hoe belangrijk software testen is. Neem bijvoorbeeld de Mariner 1-ruimtesonde in 1962. Door een eenvoudige weglating van een koppelteken in een regel code, stuurde het verkeerde signalen naar het ruimtevaartuig. Wat resulteerde in een verlies van meer dan 18 miljoen dollar. Of de Morris Worm in 1988, gecreëerd door een student, infecteerde tienduizenden computers. De schade liep op tot zeker 10 miljoen dollar.

Een ander voorbeeld is de Pentium FDIV-bug in 1994. Hoewel de daadwerkelijke impact van de softwarefout minimaal was, kostte de publieke reactie Intel meer dan 475 miljoen dollar. En dan is er nog de catastrofale fout van NASA's Mars Climate Orbiter in 1998, waarbij een eenvoudige eenheidsconversiefout leidde tot het verlies van een ruimtevaartuig ter waarde van 125 miljoen dollar.

Deze incidenten benadrukken het belang van grondig software testen. Het voorkomt niet alleen financiële verliezen, maar beschermt ook de reputatie van organisaties en waarborgt de veiligheid van eindgebruikers. In een wereld die steeds afhankelijker wordt van technologie, is het belangrijk om softwarefouten te minimaliseren door grondige tests en kwaliteitscontroles uit te voeren.

Soorten Software Testing

Je begrijpt ondertussen dat Software Testing een cruciaal onderdeel is van het softwareontwikkelingsproces. Maar wat zijn nu precies de verschillende soorten binnen Software Testing? Dit zijn de drie belangrijkste categorieën:

Soorten Software Testing

Functionele Testing: Dit type test richt zich op de functionele aspecten van een softwaretoepassing. Het controleert of de software doet wat hij moet doen. Denk bijvoorbeeld aan het testen van een rekenmachine app om te zien of deze correct optelt en aftrekt.

Niet-functionele Testing: Terwijl functionele tests zich richten op wat de software doet, richten niet-functionele tests zich op hoe de software presteert. Dit omvat tests zoals prestatietests (hoe snel de software reageert) en beveiligingstests (hoe goed de software bestand is tegen hacks).

Maintenance Testing: Software evolueert voortdurend. Nieuwe functies worden toegevoegd, bugs worden gerepareerd en soms wordt de hele interface vernieuwd. Maintenance Testing zorgt ervoor dat, zelfs na deze wijzigingen, de software nog steeds naar behoren werkt.

Het is belangrijk om te begrijpen dat geen enkele test absoluut is. Ze vullen elkaar aan. Terwijl functionele tests kunnen bevestigen dat een functie werkt, zorgen niet-functionele tests ervoor dat deze functie efficiënt werkt. Maintenance Testing zorgt ervoor dat alles blijft werken, ongeacht hoe vaak de software verandert.

Technieken in Software Testing

Software testing is een kunst die verschillende technieken en benaderingen vereist. Laten we eens kijken naar de drie meest prominente technieken die elke tester moet kennen.

Black Box Testing (Zwarte Doos Testen): Bij deze techniek ligt de focus op het testen van de software zonder kennis van de interne werking. Het gaat puur om het controleren van de output op basis van een gegeven input. Het doel is om prestatiefouten, ontbrekende functies en andere onvolkomenheden te vinden zonder te weten hoe de software intern werkt.

White Box Testing (Witte Doos Testen): In tegenstelling tot Black Box Testing, gaat White Box Testing dieper. Testers hebben volledige kennis van de interne logica van de software. Het doel is om de code en de structuur te controleren zodat elk onderdeel correct functioneert.

Grey Box Testing (Grijze Doos Testen): Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een combinatie van zowel Black Box als White Box Testing. Testers hebben gedeeltelijke kennis van de interne werking van de software. Het combineert het beste van beide werelden om een holistische testbenadering te bieden.

Elke techniek heeft zijn eigen unieke voordelen en wordt toegepast op basis van de specifieke eisen van het project. Het is essentieel voor testers om deze technieken te begrijpen en toe te passen waar nodig. Alleen zo wordt de kwaliteit en betrouwbaarheid gewaarborgd.

Niveaus van Software Testing

Software Testing vereist een gelaagde aanpak om ervoor te zorgen dat software voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Laten we de vier belangrijkste niveaus van Software Testing verkennen.

Niveaus van Software Testing

Unit Testing (Eenheidstesten): Dit is de basis van alle tests. Hierbij wordt de kleinste testbare eenheid van een softwarecomponent gecontroleerd op functionaliteit. Het doel is om elk deel van de software afzonderlijk te testen. Ontwikkelaars voeren deze tests meestal uit.

Integration Testing (Integratietesten): Integratie betekent combineren. In deze fase worden verschillende softwaremodules gecombineerd en als groep getest. Het doel is om de gegevensstroom tussen modules te controleren en ervoor te zorgen dat het geïntegreerde systeem klaar is voor systeemtesten.

System Testing (Systeemtesten): Hier wordt een compleet, geïntegreerd systeem getest. Het doel is om te controleren of het systeem voldoet aan de specificaties en om zowel functionele als niet-functionele eisen te evalueren. Dit omvat tests zoals belasting, prestaties en beveiliging.

Acceptance Testing (Acceptatietesten): Dit is de laatste testfase waarbij wordt gecontroleerd of de software voldoet aan de specificaties of contracteisen. Deze tests worden meestal uitgevoerd door de eindgebruiker of klant.

In software engineering zijn deze vier niveaus essentieel om te zorgen dat software betrouwbaar, efficiënt en van hoge kwaliteit is.

Moderne Software Testing praktijken

In de dynamische wereld van softwareontwikkeling zijn moderne Software Testing praktijken belangrijk geworden. Een van deze praktijken is Continuous Testing, waarbij tests continu worden uitgevoerd tijdens het ontwikkelingsproces om vroege detectie van fouten te garanderen. Dit gaat hand in hand met DevOps, een aanpak die de kloof tussen ontwikkeling en operaties overbrugt. Testen is een integraal onderdeel van de levenscyclus.

Een andere belangrijke methodologie is Test-Driven Development (TDD). Bij TDD schrijft een ontwikkelaar eerst een geautomatiseerde test op basis van de specificaties. De code wordt vervolgens geschreven om aan die test te voldoen. Het volgt een cyclische benadering, vaak beschreven als 'Red-Green-Refactor', wat betekent dat je eerst een falende test schrijft (rood), dan de code schrijft om de test te laten slagen (groen), en vervolgens de code optimaliseert (refactor).

Daarnaast is er Behavior-Driven Development (BDD), een aanpak die zich richt op het gedrag van software vanuit het perspectief van de gebruiker. Het maakt gebruik van eenvoudige taal, waardoor zowel technische als niet-technische teamleden de vereisten en het gedrag van de software kunnen begrijpen.

Tot slot is E2E Testing onmisbaar. Het bewaakt de gebruikerservaring door het volledige systeem te testen, van begin tot eind. Hierbij wordt gekeken naar de belangrijkste tools en frameworks, best practices en de uitdagingen en oplossingen die komen kijken bij E2E testing.

Het is duidelijk dat moderne testpraktijken essentieel zijn voor het leveren van hoogwaardige software. Door deze methodologieën te omarmen, kunnen teams efficiënter werken en betere resultaten behalen.

De Toekomst van Softwaretesten: Van Automatisering tot AI

In de wereld van Software Testing is geautomatiseerd testen een cruciale ontwikkeling geweest. Het stelt testers in staat om repetitieve taken te automatiseren om zo sneller en nauwkeuriger resultaten te behalen. Een van de meest prominente tools voor geautomatiseerd testen is Selenium. Deze toonaangevende tool maakt het mogelijk om webtoepassingen efficiënt te testen zonder de noodzaak van handmatige inspanning. Bovendien is het compatibel met diverse browsers en besturingssystemen.

Daarnaast is de integratie van AI in testen een game-changer. Kunstmatige intelligentie versnelt testprocessen, vermindert fouten en verbetert de algehele kwaliteit van software. Met AI kunnen testers patronen herkennen, voorspellingen doen en zelfs testscenario's genereren.

De combinatie van geautomatiseerd testen met tools zoals Selenium en de innovatieve kracht van AI, belooft een revolutie in Software Testing. Deze technologieën zullen ongetwijfeld de toekomst van softwaretesten vormgeven, waardoor we betere en betrouwbaardere producten kunnen leveren.

De kracht van Software Testing: Een conclusie

Software Testing is niet zomaar een stap in het ontwikkelingsproces; het is een cruciale fase die de kwaliteit en betrouwbaarheid van een applicatie waarborgt. Het is een integraal onderdeel van de softwarelevenscyclus en speelt een essentiële rol in het waarborgen van de functionaliteit en prestaties van een systeem.

Een van de belangrijkste inzichten is dat testen niet alleen gaat over het vinden van fouten. Het gaat erom vertrouwen op te bouwen in de software. Wanneer testen geen fouten aan het licht brengt, kan dit twee dingen betekenen: de software is van hoge kwaliteit, of het testproces is niet grondig genoeg. Daarom zijn metrics zo belangrijk in het testproces. Ze helpen ons te begrijpen hoe effectief onze testen zijn en waar er ruimte is voor verbetering.

Bovendien is het belangrijk te onthouden dat testen de eisen al valideert. Het gaat niet alleen om het controleren van de code, maar ook om te verzekeren dat de software voldoet aan de verwachtingen en de gestelde eisen van de gebruiker.

Software testen is niet alleen een technische noodzaak, maar ook een strategische investering. Het waarborgt de kwaliteit van de software, vermindert risico's en bouwt vertrouwen op bij eindgebruikers. Het is de laatste verdedigingslinie tegen bugs en fouten, en een cruciale stap op weg naar software van topkwaliteit.