De toekomst van Data: De essentiële data functies in 2023

Leer meer over de cruciale datafuncties in het bedrijfsleven en ontdek hoe Elmos de groei en ontwikkeling van deze professionals ondersteunt in een datagedreven toekomst

Expertise
Data
6 minuten read
Bjorn Vanden Broeck
19.06.2023
Blog

Tegenwoordig is data de sleutel tot vooruitgang. We verzamelen iedere dag enorme hoeveelheden informatie – een waardevolle schat voor bedrijven om hun potentieel te benutten en innovatie te stimuleren.

In dit artikel duiken we dieper in de kritieke rollen die deze datagestuurde transformatie vormgeven. Juist deze professionals, variërend van Data Engineers tot Data Privacy Officers, zijn de stille helden achter de digitale vooruitgang.

Benieuwd hoe deze rollen een bijdrage leveren aan de toekomst van de datawereld? We leggen je graag uit hoe deze specialisten bedrijven helpen om te groeien en hun doelen te realiseren.

Datafuncties: De drijvende kracht achter digitale transformatie

De complexiteit en diversiteit van datafuncties neemt toe nu we steeds dieper de wereld van de data binnentreden. Deze rollen zijn niet zomaar titels; ze vormen het hart van elke datagestuurde onderneming.

Data Engineers, Data Analisten en anderen, elk met hun eigen unieke specialisaties, dragen bij aan het succesvol winnen, analyseren en beveiligen van waardevolle data. Deze ontwikkeling is geen toeval, maar een reactie op het steeds weer nieuwe datalandschap.

Maar hoe kun jij van deze ontwikkelingen profiteren? Als je deze rollen begrijpt, is het voor je bedrijf eenvoudiger om te anticiperen op nieuwe uitdagingen en kansen in de datawereld.

De pijlers van de data infrastructuur: Data Engineers en Data Architecten

De basis van een robuuste data-infrastructuur in 2023 wordt gevormd door twee cruciale rollen: Data Engineers en Data Architecten. Een Data Engineer zorgt voor de kern van dataverwerking en data-opslag. Ze ontwerpen, bouwen en onderhouden datasystemen en zorgen voor de kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid van data die door organisaties worden gebruikt.

Nu technologieën zich in een ongekend tempo ontwikkelen, zal de rol van Data Engineer naar verwachting nieuwe hoogten bereiken, met een grotere focus op schaalbaarheid en complexe dataverwerking.

Aan de andere kant levert de Data Architect de blauwdruk voor het datalandschap van de organisatie. Dit doen ze door de structuur, integratie en samenhang van data te definiëren om aan de bedrijfsbehoeften te voldoen.

In 2023 zal de focus van Data Architecten waarschijnlijk liggen op het integreren van steeds meer gevarieerde databronnen en het omgaan met de uitdagingen van dataprivacy.

Door nu te investeren in deze essentiële rollen kan je organisatie zich aanpassen aan deze ontwikkelingen. Ga op zoek naar professionals die kunnen inspelen op de veranderende technologieën en ook niet onbelangrijk, professionals die bereid zijn om continu bij te leren.

Dit zijn namelijk investeringen die de veerkracht van je data-infrastructuur kunnen vergroten en je kunnen helpen om het komende decennium voorop te blijven lopen in het digitale landschap.

Het ontrafelen van data: De rollen van Data Analisten, Data Scientists en Machine Learning Engineers

Bekijken we de aspecten van data analytics van dichterbij, dan zien we dat er drie rollen zijn die in 2023 onmisbaar zullen zijn: Data Analisten, Data Scientists en Machine Learning Engineers.

Helemaal bovenaan in het landschap der data staan Data Analisten, uitgerust met statistische hulpmiddelen en de knowhow van het bedrijf om data om te toveren in waardevolle inzichten. Ze zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en uitvoeren van statistische analyses op grote datasets.

Businessman analyseert data in kantoor

Omdat bedrijven in 2023 steeds afhankelijker worden van data, zal de vraag naar deze professionals alleen maar toenemen. In de toekomst zullen Data Analisten zich steeds meer een weg moeten banen door complexe datasets en specifieke oplossingen moeten ontwikkelen voor steeds gevarieerdere bedrijfsproblemen.

Daarentegen dringen Data Scientists dieper de wereld van data binnen, omdat ze geavanceerde technieken gebruiken op het gebied van statistiek, datamining en voorspellende modellering om complexe bedrijfsproblemen op te lossen.

Er wordt verwacht dat de rol van de Data Scientist zich zal blijven ontwikkelen als we meer geavanceerde analysetechnieken en algoritmen ontwikkelen. Door te investeren in Data Scientists met een sterke achtergrond in zowel informatica als bedrijfsstrategie kan je organisatie profiteren van deze ontwikkeling.

Tot slot zijn Machine Learning Engineers gespecialiseerd in het ontwikkelen van algoritmen en modellen die leren van data en op basis daarvan beslissingen nemen of voorspellingen doen.

Deze professionals zijn in 2023 onmisbaar, omdat bedrijven steeds meer gaan vertrouwen op AI-gestuurde besluitvorming. Machine Learning Engineers zullen waarschijnlijk een grotere rol spelen bij het ontwerpen van systemen die zelf kunnen leren en zich kunnen aanpassen aan nieuwe data.

In een wereld waarin data koning is, zijn deze drie rollen onmisbaar voor het realiseren van waarde uit data. Door te investeren in talent en training op deze gebieden kan je organisatie profiteren van de ontwikkeling van deze rollen. Door voorop te blijven lopen in de wereld van de data-analyse kan je bedrijf nieuwe kansen ontdekken en zich aanpassen aan de veranderende bedrijfsomgeving.

De wachters van data: De rollen van Data Stewards en Data Privacy Officers

We komen twee sleutelfiguren tegen op het gebied van databeveiliging: de Data Stewards en Data Privacy Officers.

In de dynamische wereld van data zijn Data Stewards de bewakers van data-integriteit. Het is hun taak om de kwaliteit, beschikbaarheid en volledigheid van data binnen de organisatie te garanderen. Daarnaast beheren ze het proces van metadatabeheer, een noodzakelijke voorwaarde voor de betrouwbaarheid van data.

Voor Data Stewards is het in 2023 een uitdaging om de toenemende hoeveelheden en complexiteit van data te beheren en tegelijkertijd moeten ze zorgen voor naleving van de regelgeving.

Aan de andere kant zorgen Data Privacy Officersvoor de bescherming van de privacy van persoonlijke data binnen de organisatie. Het is hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van databescherming.

Met de groei van het datalandschap in 2023 zullen Data Privacy Officers een nog belangrijkere taak hebben. Dat komt omdat ze zich een weg moeten banen door een steeds complexere privacywetgeving terwijl ze de privacybelangen van stakeholders binnen en buiten de organisatie tegen elkaar moeten afwegen.

Deze rollen vormen een belangrijke ondersteuning bij het opbouwen van een robuuste en duurzame datastrategie. Als je investeert in Data Stewards en Data Privacy Officers in je organisatie, kan dat zorgen voor hogere betrouwbaarheid, betere naleving van regelgeving en ook nog eens voor een betere datastrategie.

Het canvas van de data: De rol van Data Visualization Specialists

Vanuit het oogpunt van databeveiliging en data-integriteit gaan we nu de wereld van de Data Visualization Specialists onder de loep nemen.We kunnen gerust zeggen dat we het hier hebben over de kunstenaars van de datawereld, de meesters in het visualiseren van complexe datasets in heldere, begrijpelijke en esthetisch verantwoorde presentaties.

Hun vakgebied is nog nooit zo spannend geweest als in 2023. De ontwikkeling van technologieën zoals AI en VR biedt nieuwe mogelijkheden om data op innovatieve en meeslepende manieren te presenteren. Op deze manier kunnen ze organisaties helpen om inzichten beter te begrijpen, besluitvorming te ondersteunen en verhalen te vertellen die anders misschien wel voor altijd verborgen zouden blijven. Je begrijpt dus dat de rol van de Data Visualization Specialist steeds belangrijker wordt nu tegenwoordig data de nieuwe olie is.

De toekomst van Data: Een wereld vol mogelijkheden

We weten nu dat elk van deze rollen enorm belangrijk is voor de toekomst van datagestuurde ondernemingen. De dataprofessional van 2023 moet niet alleen een diep inzicht hebben in technische vaardigheden, maar moet ook strategisch kunnen denken en waardevolle inzichten kunnen leveren.

Elmos begrijpt de waarde van deze rollen en biedt diensten aan om de juiste kandidaten voor jouw organisatie te vinden. Elmos biedt ondersteuning bij al je vragen, of je nu op zoek bent naar een Data Engineer om je infrastructuur te versterken, een Data Scientist om complexe problemen op te lossen of een Data Visualization Specialist om je data tot leven te brengen. Je kunt dit van ons verwachten.

Samen geven we toekomst van data vorm! Met de juiste mensen aan boord is de toekomst van data niet iets om bang voor te zijn, maar juist een kans om te grijpen.