De impact van AI door de ogen van journalist Tim Verheyden

De snelheid waarmee kunstmatige intelligentie (AI) zich ontwikkelt, is ongekend en roept belangrijke vragen op. Tim Verheyden snijdt het thema aan in zijn boeiende sessie voor onze IT-consultants en medewerkers. Als ervaren journalist en schrijver van het boek “Het had waar kunnen zijn”, neemt hij ons mee in thema’s zoals desinformatie, fake news en de impact van AI. In een heldere Q&A sessie deelt Tim Verheyden zijn visie op vijf kritische vragen over de toekomst van AI.

Expertise
Project
3 minuten read
Laura Gerard
09.04.2024
Blog

Geloof je dat AI uiteindelijk slimmer zal worden dan mensen?

"Dat is dé vraag van 100 miljoen," begint Tim. Hij onderstreept de onzekerheid rond de ontwikkeling naar een Algemene Kunstmatige Intelligentie (AGI) maar benadrukt dat de werkelijke vraag moet gaan over het verbeteren van menselijke intelligentie door technologie. "Hoe kunnen we technologie inzetten om bijvoorbeeld mensen met ziektes weer aan het spreken te krijgen? Hoe kunnen we technologie op en in het lichaam van mensen gebruiken om de mensen zelf slimmer te maken? Dat is waar we naar moeten streven," citeert hij Pattie Maes, een directeur van het MIT Media Lab in Boston.

Zijn we vandaag wandelende data voor AI-systemen?

"Ja, we zijn vandaag wandelende data," stelt Tim vast. “Bij Google en co is het al jaren bekend dat onze data in kaart wordt gebracht en vervolgens wordt aangeboden aan adverteerders. Zo verdienen zij geld. Vandaag zit je met AI-systemen die getraind worden met data. Maar de vraag is: welke data zit daar exact in? Welke data van schilders, fotografen, schrijvers etc worden gebruikt? En uiteindelijk: welke data gaan die systemen van ons gebruiken?” De ondoorzichtigheid van hoe onze gegevens worden gebruikt door AI-systemen roept volgens Tim grote vragen op over privacy en eigendom. "Transparantie is cruciaal. We mogen niet opnieuw in een scenario terechtkomen waarbij slechts een handvol mensen weten wat die AI exact kan.”

Moeten we sceptisch zijn over de content die AI produceert?

"AI hallucineert, dat staat vast. Maar, er komen ook fantastische dingen uit voort," merkt Tim op. Denk maar aan mooie foto’s en goede teksten met chatGPT. Hij benadrukt de noodzaak van menselijke controle om de kwaliteit van AI-output te waarborgen. "Er kan veel goeds komen uit tools als chatGPT, zolang we maar aan het roer blijven staan. Menselijke controle blijft super belangrijk!"

Denk je dat er een toekomst is waar we niets meer kunnen geloven door deepfakes?

"We bevinden ons al op een punt waar we niet altijd kunnen vertrouwen op wat we zien of horen," zegt Tim. “En deze AI-systemen gaan alleen maar beter worden. Hoeft dat een probleem te zijn? Neen, je kan fantastische dingen doen met deepfakes, maar toch zijn de bezorgdheden die acteurs in Hollywood hebben niet onterecht. Figuranten op de achtergrond kan je zomaar vervangen door AI en dat is wel een probleem natuurlijk.” Toch ziet hij potentieel in positieve toepassingen van deepfake-technologie, zolang de menselijke beslissingsmacht behouden blijft. "Het gaat om het vinden van een balans."

Hoe zie jij de rol van sociale media in de verspreiding van fake news?

"Platforms zoals Facebook en Twitter hebben een sleutelrol in het tegengaan van desinformatie," verklaart Tim. “Facebook doet dat al door tienduizenden content moderatoren in te zetten, verspreid over heel de wereld. Het probleem is dat er zoveel op sociale media wordt gezet, dat het eigenlijk niet meer te controleren is.” Tim uit ook zorgen over de huidige richting van X (voorheen Twitter), onder leiding van Elon Musk. “Musk heeft ooit gezegd dat moderatie censuur is, dus is hij absoluut niet geneigd om desinformatie tegen te gaan. Twitter is dan ook het platform waar desinformatie welig tiert. Het platform heeft een grote impact, ondanks een relatief klein gebruikersaantal."

Op zoek naar nog meer diepgaande inzichten over de ontwikkelingen binnen tech en IT? Abonneer je op onze podcast reeks ‘Spill The Bits’ op YouTube en Spotify.